Siste nytt

 

Dato Hva
2022-07-19 Endret litt på layout for takster til Storbritannia og Nord-Irland 1945 - 1981. Lagt ut på nytt
2022-07-18 Lagt ut takster til Østerrike 1946 - 1981
2022-07-16 Lagt ut takster til Canada 1945 - 1981
2022-07-12 Lagt ut takster til Tsjekkoslovakia 1945 - 1981
2022-07-11 Takster for Belgia er nå lagt ut i perioden 1945 - 1981
2022-07-10 Lagt ut sonetakster til alle land 1981 - 1992
2022-07-03 Lagt ut tekster til Sveits 1945 - 1981
2022-07-03 Lagt ut takster til Ungarn 1946 - 1981
2022-06-29 Lagt ut takster til Nederland 1946 - 1981
2022-06-25 Lagt ut takster til Frankrike 1945 - 1981
2022-06-21 Lagt ut takster til Storbritannia og Nord-Irland via CEL (1936 - 1974)
2022-06-20 Lagt ut takster til Island med direkte skip 1899 - 1940
2022-06-19 Lagt inn en avisnotis om pakker til Storbritannia og Nord-Irland
2022-06-18 Lagt ut takster til Storbritannia og Nord-Irland 1945 - 1981
2022-06-18 Lagt inn en SAL-pakke illustrasjon
2022-06-09 Takster til Belgia korrekturlest. Endret bare på litt layout
2022-06-08 Lagt ut takster til Finland 1945 -1981
2022-06-08 Lagt ut takstene til Danamrk og Sverige enda en gang. Var fremdeles noen feil.
2022-06-05 Lagt ut takstene til Danmark på nytt. Rettet opp flere feil. Bruk denne nye versjonen!
2022-06-04 Lagt ut takstene til Sverige på nytt. Rettet opp flere feil. Bruk denne nye versjonen!
2022-05-28 Lagt ut takster til USA med direkte svensk skip 1931 - 1959 (Ikke korrekturlest!)
2022-05-21 Takstene til USA med direkte norsk skip korrekturlest, rettet en feil i takstene
2022-05-14 Lagt ut takster til USA med direkte norsk skip 1904 - 1981 (Ikke korrekturlest!)
2022-05-07 Lagt ut takster til Sverige 1877 - 1981 (Ikke korrekturlest!)
2022-05-01 Oppdatert takster til Belgia, endret layout (Ikke korrekturlest)
2022-05-01 Oppdatert takster til Dannmark, lagt inn illustrasjoner og endret layout (Takstene ikke korrekturlest!)
2022-04-30 Lagt ut takster til Danmark 1877 - 1981 (Ikke korrekturlest)
2022-04-30 Lagt ut takster til Belgia 1959 - 1981 (Ikke korrekturlest!)
2022-04-30 Lagt ut takster for SAL-pakker
2022-04-30 Lagt ut takster for prioriterte pakker og økonomipakker
2022-04-30 Publisert web-siden for pakkepost