Vi har i 30 år samlet sammen alt vi har funnet av kildemateriell, men det er fremdeles takster og rettelser til takster vi mangler. For å prøve å få fullstendig oversikt over pakketakstene til utlandet er vi avhengig av å få ta i det kildemateriellet vi mangler. Hvis noen har det vi mangler, vil vi gjerne låne det for kopiering/skanning. Eventuelt få tilsendt skann av dette. Vi er også interessert i kildemateriell som gjelder andre ting enn pakkepost.

 

Nedenfor er oversikt over det vi ikke har funnet etter 30 års innsamling. I tabellen er det som gjelder pakkeposttakster uthevet.

 

År

Utsendt med sirk. nr.

Hva sendes ut

Kommentar

1895

Vedlegg til nr. 13 (Se pkt. II)

Nye sider postregl., mangler 15-16, 45-46, 69-72, 107-112

Datert april 1895

1896

Vedlegg til nr. 41 (Se pkt V)

Nye sider pakkeposttakst

Side 137-140, datert oktober 1896?

1899

????

Brevposttakst 1899, mangler noen sider.

Vi mangler side: 23, 24, 25, 26. Sidene må være originale uten rettelser

1902

Vedlegg til nr. 29 (Se pkt. IV)

Nye sider pakkeposttakst, mangler side 21-22

Datert juli 1902

1916

Vedlegg til nr. 41 (Se pkt. VII)

Nye sider brevposttakst

Side 65-68, datert aug. 1916?

1920

Vedlegg til nr. 9 (Se pkt. V)

Nye sider brevposttakst

Side 5-8, 31-32, 39-40, 67-68, 87-88, 151-154, datert febr. 1920?

1920

Vedlegg til nr. 13 (Se pkt. III)

Nye sider pakkeposttakst

Side 73 - 76, datert mars 1920?

1920

Vedlegg til nr. 38 (Se pkt. VII)

Nye sider pakkeposttakst

Side 73 - 76, datert juli 1920?

1921

Vedlegg til nr. 17 (Se pkt. VII)

Bl. 47

Portotabell

1921

Vedlegg til nr. 32 (Se pkt. II)

2. avd.

Nytrykk av pakke­posttakstens 2. avdeling (postpakker) Datert 1. juli 1921 (evt. juni 1921)

1924

Vedlegg til nr. 6 (Se pkt. XIV)

Oppslagsbl. pakker innl.

 

1925

Vedlegg til nr. 8 (Se pkt. VI)

Bl. 300

Ny utgave av portotakst blankett 300.

1926

Vedlegg til nr. 3 (Se pkt. IX)

 

2. og 4. avd.

Nytrykk av pakke­posttakstens 2. og 4. avdeling gjeldende fra 1. februar 1926 (evt. datert januar 1926)

1926

Vedlegg til nr. 3 (Se pkt. X)

Bl. 300

Ny utgave av portotakst blankett 300.

1926

Vedlegg til nr. 54 (Se pkt. XI)

Ret. 7 til pakketakst 1926

Rettelse til pakke-posttaksten. Datert november 1926?

1933

Vedlegg til nr. 4 (Se pkt. II)

Bl. 47

Portotabell

1934

Vedlegg til nr. 10 (Se pkt. VI)

Luftpostpakker

Ikke den som gjelder fra 1. april

1935

Vedlegg til nr. 38 (Se pkt. IX)

Vedlegg til Ret. 12 brevposttakst

Nytrykk av side 18-33

1938

Vedlegg til nr. 26 (Se pkt. V)

Ret. til bl. 47

Rettelse til blankett 47

1939

Vedlegg til nr. 13 (Se pkt. V)

Portotakst til oppslag

Portotakst for alminnelig brevpost

1939

Vedlegg til nr. 15 (Se pkt. IV)

Luftpostpakker

Portotakst for luftpostpakker inkl. fremsendingsveier

1942

Vedlegg til nr. 33 (Se pkt. III)

Bl. 133

Blankett 133, portotakst for alminnelig brevpost

1942

Vedlegg til nr. 34 (Se pkt. X)

Bl. 47a og 47b

Portotabell, plakat og hefte

1946

Vedlegg til nr. 28 (Se pkt. I)

Bl. 47a

Portotabell

1949

Vedlegg til nr. 14 (Se pkt. IV)

Særtrykk pakker, vi mangler til utland

Særtrykk av forskrifter for pakker til utlandet

1950

Vedlegg til nr. 30 (Se pkt. IV)

Ret. 8 prov.pakketakst 48

Rettelse nr. 8 til provisorisk pakketakst 1948

1951

Vedlegg til nr. 1 (Se pkt. III)

Luftpostpakker

Portotabell for luftpostpakker, gjeldende fra 1. januar 1951

1951

Vedlegg til nr. 22 (Se pkt. I)

Luftpostpakker

Portotabell for luftpostpakker, gjeldende fra 10. september 1951

1952

Vedlegg til nr. 33 (Se pkt. I)

Luftpostpakker

Portotabell for luftpostpakker, gjeldende fra 1. januar 1953

1953

Vedlegg til nr. 8 (Se pkt. III)

Pakketakst

Ny pakketakst gjeldende fra 1. april 1953. Løsbladsystem som settes inn i ringperm

1953

Vedlegg til nr. 8 (Se pkt. IV)

Bl. 47

Portotabell, gjeldende fra 1. april 1953

1953

Vedlegg til nr. 14 (Se pkt. IV)

Særtrykk pakker innland

Særtrykk av forskrifter for pakker innenlands

1954

Vedlegg til nr. 7 (Se pkt. VI)

Plakat pakkepost

Oppslagsplakat for ilpakker og luftpost­pakker

1954

Vedlegg til nr. 12 (Se pkt. XI)

Ny side 154 a til pakkeposttakst

Sendt ut sammen med rettelse nr. 6

1955

Vedlegg til nr. 17 (Se pkt. XIX)

Nye sider pakkeposttakst

Nytrykk av side 157 - 164

1955

Vedlegg til nr. 19 (Se pkt. XII)

Ret. 9 brevposttakst 1951

Rettelse nr. 9 brevposttaksten fra 1951

1955

Vedlegg til nr. 23 (Se pkt. XIV)

Nye side pakkeposttakst, mangler side 157-165

Sidene ble sendt ut sammen med rettelse nr. 12 til pakkeposttaksten

1955

Vedlegg til nr. 25 (Se pkt. XIV)

Nye side brevposttakst, mangler side 15-18

Sidene ble sendt ut sammen med rettelse nr. 10 til brevposttaksten

1955

Vedlegg til nr. 25 (Se pkt. XV)

Nye sider pakkeposttakst, mangler side 27,27a, 41,42

Sidene ble sendt ut sammen med rettelse nr. 13 til pakkeposttaksten

1956

Vedlegg til nr. 3 (Se pkt. XI)

Ret. 1 - 1956 postreglement

 

1956

Vedlegg til nr. 7 (Se pkt. XII)

Ret.14 pakketakst 1953

 

1956

Vedlegg til nr. 12 (Se pkt. XIV)

Ret.15 pakketakst 1953

 

1956

Vedlegg til nr. 13 (Se pkt. X)

Ret. 2 - 1956 postreglement

 

1956

Vedlegg til nr. 14 (Se pkt. XI)

Ret.16 pakketakst 1953

 

1956

Vedlegg til nr. 15 (Se pkt. XI)

Ret.17 pakketakst 1953

 

1956

Vedlegg til nr. 15 (Se pkt. XII)

Ret. 3 - 1956 postreglement

 

1956

Vedlegg til nr. 17 (Se pkt. XIII)

Ret. 1 brevposttakst 1956

 

1956

Vedlegg til nr. 21 (Se pkt. IX)

Ret. 4 - 1956 postreglement

 

1956

Vedlegg til nr. 30 (Se pkt. VI)

Ret.19 pakketakst 1953

 

1957

Vedlegg til nr. 9 (Se pkt. XII)

Ret. 1 - 1957 postreglement

 

1957

Vedlegg til nr. 14 (Se pkt. IX)

Ret.20 pakketakst 1953

 

1957

Vedlegg til nr. 16 (Se pkt I)

Nye sider brev/pakketakst?

Blir disse sidene sendt ut med sirkulære nr. 17 og 21 (se nedenfor)?

1957

Vedlegg til nr. 17 (Se pkt. X)

Ret.21 pakketakst 1953

 

1957

Vedlegg til nr. 21 (Se pkt. X)

Ret. 3 brevposttakst 1956

 

1957

Vedlegg til nr. 28 (Se pkt. VI)

Ret.22 pakketakst 1953

 

1957

Vedlegg til nr. 28 (Se pkt. VI)

Ret. 4 brevposttakst 1956

 

1957

Vedlegg til nr. 33 (Se pkt. X)

Ret.23 pakketakst 1953

 

1958

Vedlegg til nr. 3 (Se pkt. VIII)

Ret. 5 brevposttakst 1956

 

1958

Vedlegg til nr. 9 (Se pkt. XI)

Ret.24 pakketakst 1953

 

1958

Vedlegg til nr. 11 (Se pkt. X)

Ret. 6 brevposttakst 1956

 

1958

Vedlegg til nr. 18 (Se pkt. VII)

Ret.25 pakketakst 1953

 

1958

Vedlegg til nr. 25 (Se pkt. XI)

Ret. 7 brevposttakst 1956

 

1958

Vedlegg til nr. 25 (Se pkt. XII)

Ret.26 pakketakst 1953

 

1958

Vedlegg til nr. 26 (Se pkt. VIII)

Nye sider postregl. kap. XX, mangler side 243-244

Disse to sidene blir sendt ut sammen med rettelsen

1963

Vedlegg til nr. 11 (Se pkt. X)

Ret. 2 til brev- og pakkeposttakst 1961

 

1970

Vedlegg til nr. 30 (Se pkt. X)

Ret. til bl. 47

Rettelse til portotabell, utgave 1. april 1970

1975

Vedlegg til nr. 48 (Se pkt. I)

Særtrykk pakkepost

Særtrykk pakketakster til enkelte land. Gjeldende fra 1. januar 1976

1978

Vedlegg til nr. 22 (Se pkt. VII)

Særtrykk

Særtrykk pakketakster til enkelte land. Gjeldende fra 1. juli 1978

1978

Vedlegg til nr. 42 (Se pkt. II)

Særtrykk

Særtrykk pakketakster til enkelte land. Gjeldende fra 1. januar 1979

1979

Vedlegg til nr. 24 (Se pkt. IV)

Særtrykk

Særtrykk pakketakster til enkelte land. Gjeldende fra 1. juli 1979

1980

Vedlegg til nr. 40 (Se pkt. III)

Særtrykk

Særtrykk pakketakster til enkelte land. Gjeldende fra 1. januar 1981

1984

Vedlegg til nr. 19 (Se pkt. I)

Oversikt kurerpost

 

1985

Vedlegg til nr. 44 (Se pkt. IV)

Takstsonehefte

Takster for pakker til utlandet, gjeldende fra 1. januar 1986