Luftpostpakketakster

Etter hvert som vi legger ut takstene for luftpostpakker, vil det bak hvert land/sted stå hvilken tidsperiode det er lagt ut takster for


Europa Amerika Afrika Asia Oceania
Albania (1959 - 1981) Anguilla (1959 - 1965) Algerie (1959 - 1981) Afghanistan (1959 - 1981) Admiralitetsøyene (1959 - 1961)
Andorra (1959 - 1974) Antigua (1959 - 1981) Amirantene (1959 - 1961) India (1959 - 1981) Australia (1959 - 1981)
Azorene (1959 - 1976) Argentina (1959 - 1981) Angola (1959 - 1981) Syria (1959 - 1981) New Zealand (1959 - 1981)
Balearene (1959 - 1973) Canada (1959 - 1981) Kenya (1959 - 1981)   Norfolkøya (1965 - 1966)
Belgia (1959 - 1981) Chile (1959 - 1981) Senegal (1959 - 1981)   Papua og Ny Guinea (1976 - 1981)
Bulgaria (1959 - 1981) Paraguay (1959 - 1981) Seychellene (1959 - 1981)
Danmark (1959 -1981) Peru (1959 - 1981) Sierra Leone (1959 - 1981)
Finland (1959 - 1981) Surinam (1959 - 1981) Sør-Afrika (1959 - 1981)    
Frankrike (1959 - 1981) Uruguay (1959 - 1981) Tanganyika (1959 - 1965)    
Gibraltar (1959 - 1981) USA (1959 - 1981) Tanzania (1965 - 1981)    
Hellas (1959 - 1981)   Tchad (1959 - 1981)    
Irland (1959 - 1981)   Tristan da Cunha (1959 - 1981)    
Island (1959 - 1981)   Uganda (1959 - 1981)    
Italia (1959 - 1981)   Zanzibar (1959 - 1965)    
Jugoslavia (1959 - 1981)   Øvre Volta (1959 - 1981)    
Korsika (1959 - 1981)        
Kypros (1959 - 1981)        
Liechtenstein (1959 - 1976)        
Luxemburg (1959 - 1981)        
Madeira (1959 - 1976)        
Malta (1959 - 1981)        
Monaco (1959 - 1974)        
Nederland (1959 - 1981)        
Polen (1959 - 1981)        
Portugal (1959 - 1981)        
Romania (1959 - 1981)        
Sovjetunionen (1959 - 1981)
Spania (1959 - 1981)        
Storbritannia og Nord-Irland(1959 - 1981)        
Storbritannia og Nord-Irland via CEL (1970 - 1975)        
Sveits (1959 - 1981)        
Sverige (1959 - 1981)        
Tsjekkoslovakia (1959 - 1981)        
Tyrkia (1959 - 1981)        
Ungarn (1959 - 1981)        
Vatikanstaten (1959 - 1981)        
Vest-Tyskland (1959 - 1981)        
Østerrike (1959 - 1981)        
Øst-Tyskland (1959 - 1981)