Litteratur om norske portotakster

 

Norske utenrikske portotakster & gebyrer 1875 - 2000

Erling Johan Aune & Kristian Aune

Utgitt 2022

ISBN: 978-82-8163-271-4
Norske innenrikske portotakster & gebyrer 1877 - 1995.

Utarbeidet av
Erling Johan Aune & Kristian Aune.

Utgitt 1997

ISBN: 82-90272-64-2

Norwegian Air Mail

Egil H. Thomassen

Utgitt 1998

ISBN: 82-90272-69-3
Portoboka
Postens priser
Innenlands 1996 - 2021
Utenlands 2001 - 2021

Jarl A. Aspaker

Utgitt 2021

ISBN: 978-82-93628-07-1
Portotakster
samt postruter, postbehandling Norge og utland
1/1-1855 - 1/1-1877
Skillingsperioden
Del I

utarbeidet av
Leiv A. Brecke

Utgitt 1990
Portotakster
samt postruter, postbehandling Norge og utland
1/1-1855 - 1/1-1877
Skillingsperioden
Del II

utarbeidet av
Leiv A. Brecke

Utgitt 1994