Pakkeposttakster til utlandet er et stort og omfattende område i norsk filateli. Det var forskjellige takster til hvert land, og det var ofte flere forskjellige forsendelsesveier. Et eksempel på dette er pakketakster til Tyrkia i 1912. Takstene er delt opp i forsendelsesveier, forskjellige byer, forskjellige lands posthus i byene, vektsatser etc. Totalt er det 69 takster! Skulle pakkeposttakstene 1875 - 2000 vært utgitt i bokform, hadde det blitt flere tusen sider.

 

Vi jobber med å systematisere pakkeposttakstene til utlandet i perioden 1875 - 2000, og vil legge dette ut som pdf-filer. Det vil være en del mangler i takstene, da vi etter 30 års innsamling av kildemateriell fremdeles mangler noen pakkeposttakster og rettelser til disse (se "Mankoliste kildemateriell" i menyen til venstre).

 

Vi har opprettet en Facebook-gruppe for Norske portotakster.