Portotakst 1882

 

Forside

Pakker/sedvanlige pakker/andre pakker

Postpakker

Takster for postpakker 1881 - 1981

Takster for luftpostpakker 1924 - 1981

Sonetakster 1981 - 1992

SAL-pakker 1981 - 1992

Prioriterte pakker og økonomipakker 1992 - 2000

Registrering av følgebrev

Mankoliste kildemateriell

Siste nytt

Litteratur om norske portotakster

 

Antall besøkende fra 15. mai 2022Oppdatert:
14. juni 2024